Vrijwilligers

Naast de vaste medewerkers zijn er in ’t Zwart Goor heel wat vrijwilligers actief.  Je kan helpen in de leefgroep zelf (wandelen, assisteren bij maaltijden), het paardrijden of hippotherapie begeleiden, een handje toesteken op evenementen, enz..

Al die helpende handen zijn een onmisbare schakel in de werking van ’t Zwart Goor.
 

Ter info

't Zwart Goor heeft een verzekeringsovereenkomst afgesloten die waarborgt dat de vrijwilliger tijdens het vrijwilligerswerk gedekt is door een polis lichamelijke ongevallen.  De verzekering dekt ook de verplaatsingen op de weg van en naar de plaats waar de activiteiten plaatsvinden.