Naast de ondersteuning in de strafinrichting garandeert 't Zwart Goor een aangepaste woonondersteuning voor minstens 10 geïnterneerde mensen met een beperking. Zij kunnen doorstromen vanuit de werking van de ambulante projecten in de gevangenissen. Deze mensen worden geïntegreerd in de opvang voor mensen met ernstige bijkomende psychische of gedragsproblemen, o.a. in Amanis.